Pentru a vă informa și a înțelege modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal furnizate cu ocazia utilizării site-ului www.allmadesign.ro, vă recomandăm să lecturați cu atenție prezenta Politică de confidențialitate. 

Vă informăm că avem posibilitatea să actualizăm și să modificăm periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a fi necesar să vă cerem un acord prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

I. Cadru normativ

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SC Sorin AlmaDesign SRL numai în măsură permisă prin Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestora precum și prin orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Termeni în înțelesul Regulamentului European nr.679/2016:

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

II. Calitatea de operator de date

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Sorin AlmaDesign SRL, o societate română cu sediul în Ploiești, Str. Negoiesti, nr. 47 Strejnicu, Prahova înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Ploiești Nr. J29/662/2020, Cod Unic de Înregistrare: 42474662, e-mail office@allmadesign.ro, nr. tel. +40 (0) 721.988.240

III. Datele prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt:
nume,
prenume,
adresă,
adresa de email,
număr de telefon,
date de cont bancar,
IP.

Adresa și datele de cont bancar sunt prelucrate în scop de facturare și plată doar în cazul persoanelor care aleg să se aboneze la serviciile noastre.

Când vizitați www.allmadesign.ro, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Folosim Google Analytics și Facebook pixel pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteți citi mai multe despre Facebook pixel aici: www.facebook.com.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt definite prin Regulamentul European nr.679/2016. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

IV. Scopul colectării datelor

Scopul colectării datelor este: înregistrarea conturilor de utilizatori pe www.allmadesign.ro, informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.allmadesign.ro, desfășurarea relației contractuale dintre utilizatori/clienți și Sorin AlmaDesign SRL, respectiv pentru abonarea, validarea, prelucrarea și facturarea serviciilor solicitate, asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Sorin AlmaDesign SRL poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale, în cazul în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens, prin bifarea căsuțelor aferente.

V. Temeiurile prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai jos:

   • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului www.allmadesign.ro și accesul la serviciile oferite pe www.allmadesign.ro (încheierea contractului de vânzare-cumpărare la distanță), realizarea plății costurilor aferente serviciilor și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
  •       pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente (dacă va fi cazul)

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens, oferit prin bifarea căsuțelor corespunzătoare.

VI. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic (ca principiu, la fiecare 12 luni) baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

VII. Transmiterea datelor către alte persoane

Sorin AlmaDesign SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, etc., alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”). Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

VIII. Măsuri de securitate a datelor

Acest site adopta toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

Organizăm cursuri de instruire pentru angajații noștri cu privire la importanța protejării datelor cu caracter personal și depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul www.allmadesign.ro, strict pentru achitarea serviciilor accesate prin www.allmadesign.ro, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu.

IX. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Sorin AlmaDesign SRL, sediul social în Ploiești, Str. Negoiesti, nr. 47 Strejnicu,Prahova, (sau prin email la office@allmadesign.ro), va puteți exercită, în mod gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: Ploiești, Str. Negoiesti, nr. 47 Strejnicu,Prahova, pe email la adresa office@allmadesign.ro sau la numărul de telefon +40 (0) 721.988.240 (număr cu tarif normal)

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email office@allmadesign.ro.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – în cazul în care prelucrarea datelor nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege puteți să le ștergeți chiar dumneavoastră sau puteți obține ștergerea acestora prin trimiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email office@@allmadesign.ro. Ștergerea datelor se va realiza în maxim 30 de zile de la data solicitării, iar datele colectate vor fi eliminate din fișierele de backup după 30 zile de la data ștergerii. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

  1. a) nu mai avem nevoi de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
  1. b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
  1. c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
  1. d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
  1. e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
  1. f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. 

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. 

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

  1. a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  1. b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  1. c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
  1. d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, acestea vă vor fi transmise în format JSON pe email în termen de 30 de zile de la solicitare sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului. View more
Accept